BIRTH INTO BEING

„Układ limbiczny to centrum emocji w naszym ciele. Znajduje się w pniu mózgu. Jest to ta jego część, która rozwija się u zarodków jako pierwsza.”
(A. & B. Austermann „Dramat w łonie matki” w kontekście badań dr Candace B. Pert – amerykańskiej neurolog, autorki książki „Molekuły emocji”)

W psychobiologii Projekt / Cel, w psychologii Wczesny Okres Formatywny – nasz początek, czyli cały okres okołoporodowy: poczęcie (a nawet przed, czyli tzw. piętnowanie genomowe czy imprinting genomu), ciąża, poród i pierwszy rok życia…

To właśnie z tą zapomnianą lub nieznaną częścią naszej historii pracujemy na części I warsztatów Birth Into Being.

Tam jest nasz początek…

To kamień milowy w życiu każdego z nas.
Szczególnie przeżycie narodzin i tego, co zadziało się wokół nich, naznacza całe nasze życie, decydując o tym, czy odczuwamy świat jako miejsce radosne i przyjemne, w którym jesteśmy otoczeni miłością i wsparciem, czy też jako surowe, niedostępne, obce i niebezpieczne środowisko.
Metoda Odkodowania Odcisku Limbicznego, jako część procesu Birth Into Being – poprzez pracę z tą częścią układu nerwowego, w której ten zapis się dokonał, czyli z układem limbicznym – pomaga pozbyć się ograniczających przekonań, które wtedy – poza naszą zgodą i umysłowym postrzeganiem – na kolejnych wiele lat zdefiniowały nasze życie.

Czy warsztat Birth Into Being jest przeznaczony tylko dla par oczekujących dziecka?
Nie. Owszem, to bardzo holistyczny sposób przygotowania się do pięknego porodu i rodzicielstwa. Uczestnicy mają okazję do nawiązania bardzo solidnego, świadomego i potężnego połączenia z energiami rodzenia, co ma potem przełożenie na zdolności kobiety do rodzenia, tak, jak zaplanowała natura, wolnego od strachu i powikłań.
Warsztat pięknie też otwiera na bycie w bliskości z naszymi dziećmi.

Ale nade wszystko to praca dla wszystkich, którzy chcą urodzić „siebie” i otworzyć się na autentyczność, miłość, błogość i… życie.

Odkryć kim naprawdę są i żyć w zgodzie ze sobą, naturą, w harmonii i prawdzie.
Warsztaty przybliżają do rodzenia samych siebie, naszych projektów i podążania naszą drogą.
Wspaniale przygotowują do rodzenia nie tylko dzieci, ale też naszych marzeń i życia w zgodzie z własnym sercem i intuicją.
Czy potrzeba czegoś więcej?…

Doświadcz sam na sobie jak wielką moc ma ta metoda.

Twórczynią metody Birth Into Being (metody rekodingu, ponownych narodzin) jest Elena Tonetti-Vladimirova.
„Dla niemowlęcia matka jest całym światem. Oddzielenie od niej niemowlę odczuwa jak oddzielenie od życia.
Wczesna separacja od matki powoduje w nas poczucie pustki i rozpaczy, przekonanie, że coś jest głęboko nie tak z nami lub życiem jako takim.
Zbyt młodzi, żeby poradzić sobie z traumą, doświadczamy uczuć, przekonań i doznań z ciała, nie potrafimy jeszcze jednak zbudować z tego opowieści.
To z tego doświadczenia biorą się zranienia, straty, rozczarowania i poczucie oddalenia, których doświadczamy w późniejszym życiu.”


(Mark Wolynn „Nie zaczęło się od ciebie”)
Przywraca poczucie bezpieczeństwa i ukojenie, zmniejszając lęki i stres
Pomaga uwolnić blokady emocjonalne, które wpływają na nasze życie
Wzrost poczucia własnej wartości i samoakceptacji
Poprawia świadomość ciała i zwiększa związane z tym poczucie ugruntowania
Pomaga w odzyskaniu poczucia mocy i kontroli nad swoim życiem
Może prowadzić do uzdrawiania emocjonalnego i fizycznego
Może pomóc w przygotowaniu się do porodu i macierzyństwa poprzez zwiększenie świadomości ciała i umysłu

Cztery części warsztatu BIB

Część I - Ponowne Narodziny

- Praca z tym, co „powstrzymuje nas w życiu”, by odzyskać to, co dla nas najcenniejsze.
- Zmiana „podstawowych ustawień” w systemie nerwowym
– Wprowadzenie w tematykę „odcisku limbicznego”.
- Odkodowywanie Odcisku Limbicznego – okres formatywny (poczęcie/ciąża/poród).
- Zmiana wzorców emocjonalnych, (praca z doświadczeniem bycia poczętym, w łonie, bycia urodzonym i okresu zaraz po narodzeniu).
- Tworzenie nowych punktów odniesienia – nowej strefy emocjonalnego komfortu – dostosowanej do świadomych intencji danej osoby.

Część II - Narodziny w miłości

- Przejście przez kolejne procesy, w których będziemy mogli odzyskać utraconą w dzieciństwie siłę, przerwać ciszę, która trwała latami, blokując nas.
- Odzyskiwanie mocy utraconej w dzieciństwie.
- Uleczanie traumatycznego wpływu z interakcji z rodzicami biologicznymi.
- Rozwiązywanie wewnętrznych konfliktów, sprzeczności, w zgodzie i połączeniu z naszą wewnętrzną mądrością.
- Ustalanie nowych punktów odniesienia dla zdrowych relacji w miłości.
- Praca z dynamiką rodziny, nabywanie nowego postrzegania rzeczywistości w oparciu o Bezpieczeństwo i Miłość (harmonizowanie 3 części mózgu).
- Praca z mentalnością „ofiary”.
- Praca z granicami.

Część III - Narodziny do świata

- Okres dojrzewania/dorastanie.
- Prześledzenie źródeł swoich dysfunkcji i przekształcanie ich w cenny zasób.
- Zmiana odbioru doświadczeń, w których została naruszona nasza integralność oraz zniszczone pierwotne odczuwanie siebie.
- Zwiększanie przestrzeni na otwarcie się do życia w obfitości i umożliwienie swojego celu na Ziemi.
- Poszerzanie alternatywnej pamięci dzieciństwa – o wszystkie aspekty jakie przechodziliśmy do naszych 18 tych urodzin, a które są potrzebne do wzrostu każdego z nas (aspekt socjalny, edukacja, seksualność, progi życia).
- Praca z ujemną dynamiką z ludźmi innymi niż biologiczni rodzice.

Warsztat

Czas trwania: 2 dni

800,00 zł
za jedną część
Zalecane wygodne, luźne ubranie.
ZADZWOŃ
Całość metody oparta jest na pracy z ciałem – ruchem, oddechem. Wszystko w głębokiej świadomości, w poczuciu kontaktu z własnym ciałem, które nosi pamięć tego, do czego nie mamy dostępu na poziomie poznawczym. 
Zakup usługi jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu korzystania z warsztatów.
Mickiewicza 15A lok. 3
15-213 Białystok
envelopeusersphonemap-marker