Psychobiologia

Psychobiologia to połączenie obszaru psychiki i emocji z biologią, czyli nauką o prawach rządzących żywym organizmem.

Co to dokładnie jest?

Psychobiologia opiera się na takich nurtach, jak Biologika (Roberto Barnai), Totalna Biologia (Claude Sabbah, Gerard Athias i inni) oraz Recall Healing (Gilbert Renaud). Wywodzi się z obserwacji zależności pomiędzy chorobami, na które zapadamy i emocjami przeżywanymi przez nas, naszych rodziców i przodków.

Uwzględnia:
anatomię i fizjologię naszych ciał
funkcjonalność różnych układów
ekspresję genetyczną
biopsychologię, etologię, etymologię
mechanizmy dziedziczenia traum
Daje spojrzenie na: 
biologię naszych emocji
ich zapis w ciele, czyli somatyczną manifestację
bio-logiczne myślenie
Każda choroba ma swoją ściśle określoną emocjonalną przyczynę. Trudne doświadczenia życiowe i emocje im towarzyszące zapisują się w odpowiednim miejscu w mózgu (co jest widoczne na obrazie z tomografii komputerowej), zaś każdy z tych obszarów mózgu jest powiązany z określonym narządem, w którym ujawnia się choroba. Tym samym nasze emocje wpływają na biologię naszych ciał, wywołując w nich konkretne reakcje. Psychobiologia pokazuje biologiczny sens choroby, który może mieć niewiele wspólnego z logiką racjonalnego umysłu.

Psychobiologia to właśnie odczytanie tego kodu, zrozumienie języka choroby. Ujawnia świat emocji, które kryją się za chorobą, pozwala przyjrzeć się jej poprzez pryzmat projektu życia, który nieświadomie tworzą rodzice przez wiele miesięcy przed poczęciem, historii rodu i obciążających doświadczeń przodków czy biologicznych cykli pamięciowych.
Konsultacja psychobiologii to dotarcie do emocjonalnej przyczyny schorzenia lub negatywnych schematów życiowych, nazwanie przekonań, które zaprogramowały chorobę i uświadomienie głębokiego konfliktu wewnętrznego. To wykorzystanie zrozumienia języka ciała do rozwoju świadomości, gdyż wyzdrowienie jest efektem końcowym zmiany na poziomie emocji, a nie umysłu. Niemniej dopiero uświadomienie sobie źródła problemu pozwala na podjęcie wielokierunkowych decyzji o zmianie, dając możliwość wyboru.

Konsultacja poprzedzona jest odesłaniem – co najmniej na tydzień przed terminem umówionego spotkania – wypełnionego na komputerze kwestionariusza, który zawczasu przesyłam na wskazany adres drogą mailową. Ma formę rozmowy – osobistej w Białymstoku lub online.

Z poszanowaniem i bez ocen, wskazuję na obszary, na których można się skupić, żeby rozwiązać problem oraz sugeruję pomocne metody pracy.

Koszt konsultacji

Czas trwania: 120 minut

400,00 zł
za jedno spotkanie
Z poszanowaniem i bez ocen, wskazuję na obszary, na których można się skupić, żeby rozwiązać problem oraz sugeruję pomocne metody pracy.
ZADZWOŃ
Zakup usługi jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu korzystania z usług.

Osoba korzystająca z konsultacji przyjmuje do wiadomości, że konsultacja psychobiologiczna nie zastępuje porady lekarskiej czy psychologicznej ani diagnozy bądź leczenia medycznego oraz bierze pełną odpowiedzialność za wykorzystanie tych informacji w kontekście własnego zdrowia. Formę leczenia osoba konsultowana ustala ze swoim lekarzem prowadzącym.
Mickiewicza 15A lok. 3
15-213 Białystok
envelopeusersphonemap-marker