Ustawienia systemowe

„Ustawienia to kiedy Dusza udaje się przetłumaczyć na język ciała.”
prof. Joaquim Parra Marujo

Ciche Ustawienia Rodzin

Ustawienia systemowe, czyli Ciche Ustawienia Rodzin, twórca metody - Bert Hellinger - określił mianem formy pomocy życiowej. „Nie używam określenia „metoda terapeutyczna”, lecz „pomoc życiowa”, ponieważ osoba decydująca się na ustawienia robi to, aby coś dla siebie wyjaśnić.”
Najbliższe jest sformułowanie, że jest to rodzaj terapii krótkoterminowej, stosowanej w obszarze zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego, relacji międzyludzkich (rodzinnych, z dziećmi, partnerskich), finansów, sfery zawodowej, prowadzenia firmy oraz innych problemów życiowych. Bert Hellinger rozpoznał prawa rządzące systemami, oraz opisał dynamiki, porządki i strukturę tych systemów, czyli wszelkiego typu relacji i związków. Te porządki to powszechnie obowiązujące zasady, zgodnie z którymi dana rzecz się rozwija. Relacje międzyludzkie mają szansę na powodzenie tylko wtedy, gdy te porządki uwzględniają. Mogą one być związane z osobami żyjącymi, ale też zmarłymi, a niekiedy również niespokrewnionymi. Ustawienia dają możliwość wglądu w niewidzialne i nieuświadomione dynamiki rodowe oraz obejmują transgeneracyjne oddziaływania, umożliwiając poprzez wprowadzenie porządku w systemie pozostawienie tego, co nas obciążało, otwarcie się na siłę płynącą z systemu, a co za tym idzie odzyskanie zdrowia, sprawności, sukcesu, miłości i zadowolenia z życia.
Sesja ustawień rodzinnych odbywa się w ramach warsztatów grupowych, w trakcie których uczestnicy – osoby niespokrewnione – zastępują członków rodziny lub inne osoby oraz samego klienta jako ich przedstawiciele. Taka forma rozjaśnia dysharmonię w systemie, a reprezentanci pomimo milczenia, odczuwają emocje osoby reprezentowanej. Dzieje się to dzięki pracy w polu morfogenetycznym (biolog Rupert Sheldrake), zwanym  przez Hellingera „wiedzącym polem”.

W trakcie pracy ustawieniowej, w ciszy i skupieniu, poza ocenami i przypisywaniem win oraz wychodząc poza to, co wypowiedziane, działamy w służbie pojednania, aby miłość i szacunek mogły wrócić do naszych relacji. Uświadomienie sobie istoty problemu, wyjście z uwikłania, rozwiązanie ukrytych przyczyn stojących za określoną sytuacją oraz podążenie w kierunku optymalnej zmiany - to spodziewane efekty tego alternatywnego i bardzo skutecznego podejścia terapeutycznego.

Koszt warsztatu

Czas trwania: do 8 godzin 

400,00 zł
za warsztat grupowy
W trakcie ustawień, pracujemy w ciszy i skupieniu, poza ocenami i przypisywaniem win. Po warsztatach zaleca się nie rozmawiać z nikim o procesie. 
ZADZWOŃ
Zakup usługi jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu korzystania z usług.

Osoba korzystająca z ustawień przyjmuje do wiadomości, że nie zastępują one porady lekarskiej czy psychologicznej ani diagnozy bądź leczenia medycznego / psychoterapii oraz bierze pełną odpowiedzialność za wykorzystanie tych informacji w kontekście własnego życia.
Mickiewicza 15A lok. 3
15-213 Białystok
envelopeusersphonemap-marker